Nyhetsrum


Östergötlands museum

Om Östergötlands museum

Nu upplever Östergötlands museum en historisk förvandling. Efter att ha välkomnat besökare i 80 år ska museibyggnaden i Linköping genomgå en omfattande renovering. Samtidigt satsar vi på att skapa större upplevelser för både hjärta och hjärna. Bland mycket annat väntar dig nyproducerade utställningar inom konst och kulturhistoria. Arbetet kommer att pågå åtminstone en bra bit in i 2021. Vi kallar det 1000 dagar av förnyelse.

Kontaktpersoner

Assi Molin
Information och media
Assi Molin
Niklas Mertel Ekelund
Kommunikatör
Niklas Mertel Ekelund

Om oss i media

Om oss i sociala medier