2020-02-19 12:52Pressmeddelande

UNIK SATSNING PÅ UNG KONST ÖST

Mobiltelefon, Ung Konst Öst, InstagramMobiltelefon, Ung Konst Öst, Instagram

Media inbjuds till en träff på Skylten i Linköping 24/2 kl 14 där en ny bred satsning på unga och konst i Östergötland presenteras.

Sveriges sannolikt bredaste samarbete kring ungdomar som vill uttrycka sig inom bild- och formområdet startar nu i Östergötland under namnet Ung Konst Öst. Flera av länets viktigaste krafter inom konstområdet är engagerade.

Ung Konst Öst ska lyfta fram unga kreativa personer och erbjuda dom en plattform för att mötas, synas, samverka och utvecklas. Initiativet riktar sig främst till ungdomar mellan 13 och 25 år, som oavsett bakgrund och resurser ska erbjudas stöd och möjligheter till att utvecklas i sina konstnärskap. Detta genom aktiviteter som workshops, föreläsningar, studiebesök och utställningar.

Navet i satsningen är den kommunikation som sker via sociala plattformar, framför allt  Instagram, men även Facebook. Här visar dom unga konstnärerna sina verk och interagerar med varandra. Här får dom även tips på aktiviteter som anordnas runt om i länet, som syftar till att skapa utveckling och nätverkande.

Bakom Ung Konst Öst står Östgöta Konstförening, Östergötlands museum, Linköpings kommuns ungdomsorganisation UngPuls, Folkuniversitetet, Passagen Linköpings konsthall, Galleri Sander, Lunnevads och Liljeholmens folkhögskolor.

En grundläggande tanke är att utveckla samarbetet med dom deltagande ungdomarna och på deras villkor. Konstuttryck av vitt skilda slag och i olika stadier av utveckling ska få plats.

– En referensgrupp bestående av ett tjugotal ungdomar finns redan, som kommer att vara med i utvecklingen av innehållet i Ung Konst Öst, säger Anton Bergström från UngPuls.

– Nu när FN:s barnkonvention är svensk lag måste vi på allvar ta ansvar för ungas kreativa utveckling, säger Lena Wiklund, länskonstkonsulent på Östergötlands museum, som är en av initiativtagarna till satsningen. Det är angeläget att bygga upp en infrastruktur som kan fungera också på lång sikt och detta kräver samarbete mellan en mängd olika parter.

– Att på detta sätt samla flera institutioner ligger helt i linje med vår ambition att ge ungdomar möjlighet att utvecklas i sitt skapande och att säkerställa den långsiktiga rekryteringen till de kreativa näringarna, säger Anders Lindkvist från Östgöta Konstförening.

Planer finns för att utöka samarbetet i länet med studieförbund, gymnasieskolor, gallerier, museer, bibliotek och övriga kulturaktörer, med utrymme för kommunerna att engagera sig på flera nivåer.

– Under våren är en serie konstworkshops inplanerade, den första redan 27/2, då håller vi till på Passagen, säger Randi Leirnes, bildpedagog på Passagen.

Vid träffen, måndag 24/2 kl 14 på Skylten, presenteras Ung Konst Öst av Lena Wiklund, Anders Lindkvist, Anton Bergström och andra representanter bakom initiativet.

VÄLKOMMEN!

Kontakt:
Lena Wiklund
Konstkonsulent i Östergötland/Östergötlands museum
0701 – 08 47 15


Om Östergötlands museum

Nu upplever Östergötlands museum en historisk förvandling. Efter att ha välkomnat besökare i 80 år ska museibyggnaden i Linköping genomgå en omfattande renovering. Samtidigt satsar vi på att skapa större upplevelser för både hjärta och hjärna. Bland mycket annat väntar dig nyproducerade utställningar inom konst och kulturhistoria. Arbetet kommer att pågå åtminstone en bra bit in i 2021. Vi kallar det 1000 dagar av förnyelse.