2021-07-28 05:00Pressmeddelande

Unik historisk syren på Löfstad slott, får namnet ˈEmilie Piperˈ

Ange fotograf Henrik MorinAnge fotograf Henrik Morin

Unik historisk syren på Löfstad slott snart en del av Grönt kulturarv® – namnges som ˈEmilie Piperˈ och görs tillgänglig för allmänheten

 

Löfstad slotts sista ägarinna Emilie Piper hade stora ambitioner gällande den kulturmiljö som slottet kom att utgöra när det sedermera testamenterades i sin helhet, även om vissa endast kom att förverkligas till en del. 

Efter ett omfattande arbete står det nu klart att en historisk syren vid slottet är så unik att den kommer att ingå i Grönt Kulturarv® och föreslås få namnet Syringa ˈEmilie Piperˈ. Nu finns också de första plantorna efter syrenen tillgängliga för allmänheten i Handelsträdgården Löfstad slott.

 

Löfstad slotts gröna historia

Syrenen som gett upphov till de plantor som nu finns tillgängliga för allmänheten växer på Löfstad slott, Östergötland, ett av Östergötlands mer betydande 1600-talsslott. Själva slottet är i barockstil medan den nuvarande parken är en anläggning i engelsk landskapsstil från tidigt 1800-tal. Slottet och parken är ett välbesökt turistmål, inte minst för kopplingen till Axel von Fersen vars syster Sophie von Fersen ägde slottet runt sekelskiftet 1800. 

Slottets siste ägare Emilie Piper (1857–1926), var mycket trädgårdsintresserad och satte under sin tid stark prägel på miljön närmast slottet. Medan själva parken fick behålla sin landskapsstil genomfördes stora planteringsprojekt på borggården och terrasserna närmast slottet. Här utvecklades en trädgård med omfattande planteringar med rosor, perenner, fruktträd, prydnadsbuskar etc. 1904 fick trädgårdsarkitekten Rudolf Abelin i uppdrag att upprätta ett förslag till omgestaltning av hela Löfstad slotts parkanläggning. Förslaget kom aldrig att utföras i sin helhet men gav inspiration till utformningen av borggården. 

I Abelins plan ses buskar/prydnadsträd placerade utanför slottet i norr. Detta är också växtplatsen för dagens ˈEmilie Piperˈ och ytterligare en syren (trol. ˈMme Lemoineˈ). Bägge exemplaren är stamexemplar och mycket tyder på att de är planterade enligt Abelins intentioner under siste ägaren Emilie Pipers tid (1857–1926). 

Syrenen uppmärksammades första gången 2014 av Programmet för odlad mångfald (POM), som sedan år 2000 verkar för att främja och långsiktigt bevara och nyttja våra svenska kulturväxter. Efter kartläggning planeras det att ingå under programmets varumärke för kulturväxter, Grönt kulturarv®.

ˈEmilie Piperˈ är med stor sannolikhet en Syringa vulgaris-hybrid med ursprung i det senare 1800-talets sortiment (med förädlare som Lemoine, Späth m.fl.). Jämförelser med känt handelssortiment och med resultat av andra kulturväxtinventeringar (t.ex. syreninventeringen i Helsingfors 2006) har inte kunnat ge svar på vilket det ursprungliga namnet är. ˈEmilie Piperˈ har därför föreslagits som sortnamn och under detta namn finns syrenen tillgänglig för allmänheten redan nu, hos Handelsträdgården Löfstad slott.

 

Emilie Piper testamenterade slott, park och interiörer till Riddarhuset och Östergötlands museum. Slottet är sedan 1940 museum. Parken är alltid tillgänglig för besökare. 

 

 

Beskrivning av Syringa ˈEmilie Piperˈ


Beskrivningen av Syringa ˈEmilie Piperˈ är så här långt preliminär då den är gjord utifrån det enda kända, fullt utvuxna exemplaret; originalet på Löfstad slott. Där växer den i ett nordvänt läge och som stamsyren. 

Syrenen är starkväxande och övervägande upprätt, men med något tunnare grenar viket ger busken ett lite mer luftigt och öppet, lätt utbreddande växtsätt. Höjd 2–3 meter. Blommar i södra Sverige under ca 3 veckor i maj-juni. Mycket rikblommande med stora, luftiga blomklasar med enkla blommor vilka vid rik blomning ger busken ett attraktivt överhäng. Blomfärg mycket ljust rosa till mörkrosa vissa år med starkare inslag av purpurviolett. De mörkare knopparna kontrasterar mot de ljusa fullt utslagna äldre blommorna. 

 

För mer information, kontakta:

Catarinya Ståhl, Handelsträdgården Löfstad slott, om de plantor som nu finns till försäljning
info@handelstradgarden.se070-710 68 78

Henrik Morin, trädgårdstekniker, bevarare och rådgivare, Morin Grön Produktion, om syrenen
henrik.morin@telia.com, 070-313 29 82

Tova Sylvan, Intendent, Östergötlands museum, om Löfstad slott och dess historia
tova.sylvan@ostergotlandsmuseum.se013 - 23 03 37

 

För fler bilder (dessvärre de fletsa relativt lågupplösta), kontakta Niklas Ekelund, pressinformatör Östergötlands museum,
niklas.ekelund@ostergotlandsmuseum.se 079-585 98 79Om Östergötlands museum

Östergötlands museum genomgår en historisk förvandling. Efter att ha välkomnat besökare i 80 år ska museibyggnaden i Linköping få en omfattande renovering. Samtidigt producerar vi nya utställningar inom konst och kulturhistoria. Arbetet kommer att pågå åtminstone en bra bit in i 2021. Vi kallar det 1000 dagar av förnyelse.