2020-09-15 16:01Pressmeddelande

TVÅ NYA KONSTVERK INVIGS

Lördag 19/9 invigs två nya konstnärliga gestaltningar i uterummet kring Östergötlands museum: Bäcken, av konstnärskollektivet Kultivator från Öland och Femte Elementet av konstnären Raha Rastifard från Stockholm. 

Bäcken, av tegel liknande det i museibyggnaden, slingrar sig över gräsmattan mot Spegeldammen. Här poängteras miljötemat, med återvinning av regnvatten och en vattenkälla där besökare kan släcka törsten.

Femte Elementet är en tolvsidig skulptur av stålplåt med ett genombrutet mönster. På kvällar och nätter lyser skulpturens mönster upp långväggen på museibyggnaden, ut mot Gråbrödragatan.

I slutet av 2017 gick Östergötlands museum ut nationellt med en offentlig utlysning och omkring 150 professionella konstnärer anmälde sitt intresse att genomföra de konstnärliga gestaltningarna. I slutet av 2018 blev det klart vilka två juryn valt ut och nu är det äntligen dags för invigning.

De båda nya verken binder samman natur med arkitektur, historia med nutid och håller museets utemiljö levande över hela året. Bäcken lockar till reflektion och samvaro framför allt under sommaren. Femte elementet reflekterar solen dagtid och lyser upp natten under det mörka vinterhalvåret.

PROGRAM VID INVIGNINGEN 19/9

13.30 Invigningsmusik med Brassensemble från Svensk Blåsmusikfestival.

14.00 Välkomsttal av Olof Hermelin, chef för Östergötlands museum och Göran Gunnarsson (C), ordförande i Östergötlands museums styrelse.
Martin Tollén (S) regionråd och vice ordförande i Regionutvecklingsnämnden, inviger de båda konstnärliga gestaltningarna.
Lars-Ove Östensson, chef för Konsthall Passagen samtalar med konstnärerna bakom verken.

15.00 Workshop för hela familjen med konstnärskollektivet Kultivator: tema Bäcken.

16.00 Workshop för hela familjen med konstnären Raha Rastifard: tema Femte Elementet.

17.00 Workhop för hela familjen tillsammans med museets pedagoger. Vi funderar kring framtidens museum och bygger båtar att segla med i Spegeldammen och Bäcken.

18.30 Musik med Östgötamusiken.

19.00 Ljuset tänds i Femte Elementet och invigningen rundas av.

VÄLKOMMEN!

Kontakt:
Lena Wiklund
Konstkonsulent i Östergötland/Östergötlands museum
0701 – 08 47 15


Om Östergötlands museum

Östergötlands museum genomgår en historisk förvandling. Efter att ha välkomnat besökare i 80 år ska museibyggnaden i Linköping få en omfattande renovering. Samtidigt producerar vi nya utställningar inom konst och kulturhistoria. Arbetet kommer att pågå åtminstone en bra bit in i 2021. Vi kallar det 1000 dagar av förnyelse.