2023-10-02 06:00Pressmeddelande

Trädgårdsutställning på Sancta Birgitta Klostermuseum

1400-talsmålningen "Paradiesgärtlein" ("Little Garden of Paradise") av Upper Rhenish Master.1400-talsmålningen "Little Garden of Paradise" av Upper Rhenish Master. Foto: Wikimedia Commons

Nu på lördag den 7 oktober öppnar den nya utställningen Klosterområdets trädgårdar på Sancta Birgitta Klostermuseum i Vadstena. Utställningen berättar om hur människorna som levt och verkat på området har använt trädgårdarna under de senaste 800 åren.

Den första kända trädgården på platsen är den lustträdgård som anlades i anslutning till det kungapalats som kung Valdemar lät uppföra på 1260-talet. Syftet med trädgården var inte att ge mat på bordet, istället skulle den imponera på hovets gäster.

När klosterverksamheten startade hundra år senare fick nunnorna ta över trädgården, medan munkarna anlade en egen trädgård söder om Klosterkyrkan. Munkträdgården är idag en av få trädgårdar i Sverige som har odlats utan avbrott sedan medeltiden.

Under århundradenas gång har trädgårdarna ändrat karaktär och anpassats efter invånarnas aktuella behov. Trädgårdarnas historia ger därmed museet möjlighet att lyfta berättelser från fler tidsperioder i områdets historia.

– Vi kan till exempel närma oss patienternas villkor på 1800-talet och första halvan av 1900-talet, då det gamla nunneklostret användes som avdelning för kvinnliga patienter med psykisk sjukdom. Trädgårdsarbete och vistelse i naturen ansågs ha lugnande effekt och patienterna planterade flera av de parkträd som fortfarande står kvar, säger Sofia Kummel, verksamhetsansvarig på Sancta Birgitta Klostermuseum.

Klosterområdets trädgårdar visas tillsammans med museets basutställningar på övervåningen i dormitoriet. Utställningen öppnar den 7 oktober kl. 16.30 i anslutning till Birgittastiftelsens, museets vänförening, seminariedag på trädgårdstema.

 

För intervjuer eller mer information:

Sofia Kummel, verksamhetsansvarig Sancta Birgitta Klostermuseum, 013–230 330, sofia.kummel@ostergotlandsmuseum.seOm Östergötlands museum

Årets museum 2023! På Östergötlands museum i Linköping finns alltid något spännande att upptäcka bland kulturskatter av olika slag. Den kulturhistoriska utställningen Vägen hit är en resa från nutid och 11 000 år tillbaka i tiden och i konstutställningen Verkligheter utforskas hur människor avbildar sig själva, andra och sin omgivning i europeisk konst. Österlandets skatter visar fantastiska föremål från Egypten, Kina, Japan och det forna Persien medan Viljans värld är en upplevelsemiljö för barnfamiljer. Till Östergötlands museum hör även Löfstad slott i Norrköping, Sancta Birgitta Klostermuseum i Vadstena och flera museigårdar runt om i Östergötland.