2023-04-04 11:15Pressmeddelande

Tio miljoner till Östergötlands museum

Ett starkt utbud av tillfälliga utställningar, en inkluderande interaktion och en arena för datorhistoria och innovation. Östergötlands museum får totalt tio miljoner kronor från Westman-Wernerska stiftelsen för att fortsätta förnyelsen av museet.

Östergötlands museum i Linköping, nominerat till den prestigefyllda utmärkelsen Årets museum 2023, har de senaste åren genomgått ett stort renoverings- och förnyelsearbete. Tack vare fyra nya projektstöd på sammanlagt tio miljoner kronor kan arbetet gå in i nästa fas.

– Det här innebär att förnyelsen fortsätter. Vi kan erbjuda besökarna nya attraktiva utställningar, förädla innehållet i museet när det gäller interaktivitet och vi kommer att kunna förverkliga ett högkvalitativt datamuseum, säger museichef Olof Hermelin.

Nämnden för Westman-Wernerska stiftelsen tilldelar Östergötlands museum:

  • 4 000 000 kronor för tillfälliga utställningar.

Genom tillfälliga utställningar kan museet variera sitt utbud och de ämnen som visas. Ambitionen är att under 2023–2027 hitta en mix av tillfälliga utställningar som håller internationell kvalitet och som bidrar till museets vision om ”kunskapsupplevelser som överraskar” och bygger ett attraktivt besöksmål.

  • 3 000 000 kronor för att skapa en arena med plats för teknik och interaktionsmöjligheter.
  • 1 000 000 kronor för förnyelse av samling kopplat till datorhistoria.

I Östergötlands museums samlingar finns cirka 250 hyllmeter datorhistoria; omkring 2 500 föremål av stort tekniskt och kulturhistoriskt värde från 1950-talet och framåt. Det handlar om gåvor från SAAB, Linköpings universitet och andra företag, organisationer och privatpersoner. Nu kommer samlingen att kunna utvecklas samtidigt som en arena och mötesplats för datahistoria, teknik och innovation skapas i museets lokaler.

  • 2 000 000 kronor för projektet interaktivitet.

Projektet syftar till att på olika sätt förstärka museiupplevelsen. Det kan handla om audioguider kopplade till befintliga utställningar, utveckling av innehåll på interaktiva skärmar och 3D-printing för att personer med synnedsättning ska kunna uppleva konstverk taktilt.

– När konst, kulturhistoria och teknik integreras kan museet ge besökarna ett unikt erbjudande som på ett pedagogiskt sätt visar hur konst, kultur-, teknik- och datorhistoria hänger samman och inspirera till nya synergieffekter inom dessa ämnesområden, säger museichef Olof Hermelin.

Stiftelsen Westman-Wernerska bildades 1913 av Henric Westman, som under sin levnadstid betydde mycket för Östergötlands museum och som genom sitt testamente fortsatt att gynna museiverksamheten och kulturlivet i Linköping. Formellt klubbas beslutet om utdelningen av Linköpings kommunfullmäktige.


Om Östergötlands museum

På Östergötlands museum finns alltid något spännande att upptäcka bland kulturskatter av olika slag. Den kulturhistoriska utställningen Vägen hit är en resa från nutid och 11 000 år tillbaka i tiden och i konstutställningen Verkligheter finns bland annat målningen Adam och Eva, tillverkad på 1500-talet i Cranachs ateljé i Tyskland. Österlandets skatter visar fantastiska föremål från Egypten, Kina, Japan och det forna Persien medan Viljans värld är en spännande och lärorik upplevelsemiljö för barnfamiljer.


Kontaktpersoner

Kommunikatör
Lovis Aaröe