2018-05-09 13:21Pressmeddelande

Spana in museets Framtidslabb

null

Här följer några rubriker som museets personal och branschkollegor drömmer om att få se i media när det nya Östergötlands museum öppnar efter den stora renoveringen:

”Nytt publikrekord på Östergötlands museum”

”Unikt fynd löser en av mänsklighetens gåtor”

”Gymnasieungdomar skapar tillsammans med Lars Lerin”

”Den nya utställningen är inte klar!”

Östergötlands museum kommer att genomgå en total makeover. Förutom själva arkitekturen – huset är byggnadsminne – kommer sannolikt allt att förändras under en omfattande renovering med start mars 2019.

I flera år har museet tvingats se ett växande renoveringsbehov i den fina men sårbara 1930-talsbyggnaden i centrala Linköping. I höstas blev det äntligen grönt ljus för renovering, vilket innebär att museet kommer att hållas stängt under cirka två år. Men detta gäller bara själva huset.

Samtidigt som museet stängs öppnas också nya dörrar för ett internt omtag och en resa mot framtiden. Dels laddar man för att museet ska synas och profileras på andra sätt under stängningsperioden, dels – och framför allt - jobbar man för en förändring av arbetssätt och marknadsföring, av innehåll och gestaltning. Man vill se ett nytt museum!

En modell som museet arbetar efter kallas Framtidslabb. I Framtidslabbet, som genomförs som workshops, medverkar personalen i tematiska grupper, där också externa nyckelpersoner deltar. Syftet är att öppna för dialog med museets målgrupper och ta fram idéer kring sådant de vill uppleva när museet slår upp portarna på nytt. Rubrikerna ovan är framtagna under ett sådant Framtidslabb.

Nu bjuder vi in media till att spana in vårt nästa Framtidslabb!

Tid: 15 maj kl 12-14

Plats: Östergötlands museum, Läsesalen

Framtidslabbet inleds med grupparbeten, dessa kommer sedan presenteras och filmas efter lunch. Media har möjlighet att delta under hela eller delar av Framtidslabbet och ställa frågor till de medverkande.

Här kan du titta på våra tidigare Framtidslabb: Ditt museum!

Anmäl gärna din medverkan till Gabriela Huk, chef för museets publika avdelning.

VÄLKOMMEN!

Vi arbetar för att vara ett levande modernt museum. Här visar vi utställningar som är regionalt, nationellt och internationellt angelägna. Museet är även en mötesplats för diskussion och reflektion kring dagsaktuella frågor.

Välkommen att besöka oss!


Om Östergötlands museum

Nu upplever Östergötlands museum en historisk förvandling. Efter att ha välkomnat besökare i 80 år ska museibyggnaden i Linköping genomgå en omfattande renovering. Samtidigt satsar vi på att skapa större upplevelser för både hjärta och hjärna. Bland mycket annat väntar dig nyproducerade utställningar inom konst och kulturhistoria. Arbetet kommer att pågå åtminstone en bra bit in i 2021. Vi kallar det 1000 dagar av förnyelse.