2022-09-21 18:00Pressmeddelande

Sancta Birgitta Klostermuseum

Birgittastiftelsen och Östergötlands museum vill bjuda in till ett tillfälle för att berätta om verksamhetsövergången av Sancta Birgitta Klostermuseum. Klostermuseet går från 1/10 in i Östergötlands museums organisation enligt samverkansmodellen.

Vi vill bjuda in till ett eftermiddag på Klostermuseet för att informera vad detta innebär och med chansen att ställa frågor kring övergången och verksamheten.

NÄR: onsdag 5 oktober kl 15:00 till ca 16:30

PLATS: Sancta Birgitta Klostermuseum, dormitoriegången en trappa upp.

Anmälan skickas in till Per Stålebro. Skriv i anmälan hur många personer som kommer och ev allergier eller andra preferenser.

PROGRAM

15:00 Mingel i dormitoriegången

15:30 Presentation om platsen

15:40 Birgittastiftelsen berättar om bakgrunden till övergången

15:50 De nya huvudmännen Region Östergötland och Vadstena kommun presenterar sig

16:10 Östergötlands museum presenterar sin organisation och övergång av verksamheten 16:20 Frågor, sedan slut

 


Om Östergötlands museum

På Östergötlands museum finns alltid något spännande att upptäcka, bland kulturskatter av olika slag. Den kulturhistoriska utställningen ”Vägen hit” är en resa från nutid och 11 000 år tillbaka i tiden och i konstutställningen ”Verkligheter” finns bland annat målningen "Adam och Eva", tillverkad på 1500-talet i Cranachs ateljé i Tyskland. Österlandets skatter visar fantastiska föremål från Egypten, Kina, Japan och det forna Persien medan Viljans värld är en spännande och lärorik upplevelsemiljö för barnfamiljer.