2020-08-18 04:35Pressmeddelande

Påminnelse: JUBILERANDE ARKEOLOGI I ÖSTERGÖTLAND

Media inbjuds till en presentation av ett nytt, spännande och extra tjockt nummer av tidskriften Arkeologi i Östergötland, vi ses tisdag 18/8 kl 13 på Linköpings slotts- och domkyrkomuseum. Medverkande på träffen är redaktörerna för numret, Ann-Charlott Feldt, arkeolog på Östergötlands museum och Karin Lindeblad, Arkeologerna, Statens historiska museer.

2010 gavs det första numret av Arkeologi i Östergötland ut. Gensvaret under dessa tio år har varit över förväntan och vi fortsätter ge ut tidskriften. I det nya numret berättar vi bland annat hur det kom sig att hällristningar daterades till bronsåldern och om säl-jägare bakom husknuten i Åby. Vi får veta mer om skogsbrukets kolmilor och bortglömda gravkor i Älvestad kyrka. Här presenteras även Östergötands fornminnes- och museiförening, som dessutom bidragit med medel till detta nummer av Arkeologi i Östergötland.

Kontakt: Ann-Charlott Feldt, 0708 - 96 14 03

Välkommen!


Om Östergötlands museum

Östergötlands museum genomgår en historisk förvandling. Efter att ha välkomnat besökare i 80 år ska museibyggnaden i Linköping få en omfattande renovering. Samtidigt producerar vi nya utställningar inom konst och kulturhistoria. Arbetet kommer att pågå åtminstone en bra bit in i 2021. Vi kallar det 1000 dagar av förnyelse.