2022-05-09 04:30Pressmeddelande

Påminnelse: Förhandsvisning inför museets nyöppning

”Paradiset”, fotografi av Elisabeth Ohlson, nyinköp för att placeras i nya konstavdelningen”Paradiset”, fotografi av Elisabeth Ohlson, nyinköp för att placeras i nya konstavdelningen

Efter tre år av stängning öppnar vi äntligen museibyggnaden i Linköping! Hela helgen 14-15 maj bjuder vi på invigningsfestligheter med våra två nya basutställningar i fokus.

Den nya kulturhistoriska utställningen ”Vägen hit” är en resa från nutid och 11 000 år tillbaka i tiden till när inlandsisens smälte. I nya konstutställningen ”Verkligheter” finns flera nyförvärv,  bland dem ”Bränningar och skepp vid bohuslänska kusten”, en nyinköpt oljemålning av Marcus Larson och "Paradiset", foto av Elisabeth Ohlson. 

Under invigningshelgen öppnar även tre tillfälliga utställningar och dessutom återkommer Österlandets skatter, en utställning om samlande, liksom Viljans värld, vår spännande upplevelsemiljö för barnfamiljer.

Media inbjuds till förhandsvisning av de nya utställningarna och den renoverade museibyggnaden måndag 9 maj kl 14. Då medverkar bland andra ansvariga för de nya utställningarna liksom representanter för de övriga förnyelseprojekten.


Om Östergötlands museum

Östergötlands museum nyöppnar museibyggnaden i Linköping med invigningsfestligheter och upplevelser för hela familjen under helgen 14-15 maj! Fri entré båda dagarna.