2021-11-23 12:49Pressmeddelande

ÖSTGÖTA KONSTFÖRENING FÅR CNATTINGIUSPRISET 2021

Fotograf Jonas GillbergI december 1938 invigdes halva Östergötlands museum med en jurybedömd konstutställning arrangerad av Östgöta Konstförening. Platsen är den lokal som idag inrymmer Hagdahls Kök.


Bengt Cnattingius pris för 2021 går till Östgöta Konstförening, som i år fyller 100 år. Styrelsen för Östergötlands museum ser med glädje fram mot att få överlämna priset till föreningen, som varit en viktig stöttepelare för den östgötska konstscenen under sin långa verksamma tid.

Östgöta Konstförening har varit och är en viktig samarbetspart, både för kulturinstitutioner, föreningar och privatpersoner. Ur perspektivet att samla kunskap och förmedla upplevelser har föreningen verkat i Bengt Cnattingius anda och har genom åren betytt mycket för Östergötlands museums konstverksamhet.

Prisutdelning sker söndag 5/12 kl 14 i Vagnhallen, Fontänen, Västra vägen 32 i Linköping.

Vid prisutdelningen kommer 2021 års pristagare att företrädas av styrelsen för Östgöta Konstförening och det blir också en föreläsning om föreningens historia under 100 år.

Eftersom förra årets prisutdelning uteblev kommer även 2020 års pristagare Hedda Jansson att ta emot diplom och hålla en föreläsning om sin forskning om Ellen Key med titeln ”Denna dagen ett liv”

Styrelsen för Östergötlands museum delar ut priset varje år, till en organisation, forskare eller museiman som forskat och arbetat i Bengt Cnattingius efterföljd rörande främst östgötsk historia, konst och kulturmiljövård. 

Kontakt: Museichef Olof Hermelin, 013 - 23 03 01

Välkommen!

 Om Östergötlands museum

Östergötlands museum genomgår en historisk förvandling. Efter att ha välkomnat besökare i 80 år ska museibyggnaden i Linköping få en omfattande renovering. Samtidigt producerar vi nya utställningar inom konst och kulturhistoria. Arbetet kommer att pågå en bit in på 2022.