2019-02-15 07:30Pressmeddelande

Östergötlands museum startar ett stort förnyelsearbete

null

Snart går startskottet för Östergötlands museums stora förnyelsearbete. Museibyggnaden ska totalrenoveras under ett par år och verksamheten ska utvecklas. Allt inleds lördagen den 2 mars med ”Sista natten på museet” – en heldag med fri entré, massor av aktiviter och öppet till midnatt.

Dagen blir både ett avslut och ett avstamp för Östergötlands museum och programmet är omfattande med visningar, teater, musik och föreläsningar. Avstampet innebär att besökarna kommer att få ta del av och påverka planerna för det nya museet som öppnar 2021. Under lördagen presenteras till exempel arbetet med två nya utställningar, en konsthistorisk och en kulturhistorisk. Natten avrundas med avslutningstalet ”1000 dagar av förnyelse” där museichef Olof Hermelin berättar om renoveringen och om hur verksamheten kommer att utvecklas.

Ett nytt museum
Det övergripande målet med förnyelsen är att öka tillgängligheten och att möta den samtida besökarens sätt att konsumera kultur och upplevelser. När museet öppnar igen kommer östgötarna att uppleva ett nytt museum med fler och bättre anpassade lokaler. Ett digitaliseringsarbete har redan inletts där syftet är att skapa mer värde kring konstverk och föremål genom att presentera dem på nya sätt med hjälp av digital teknik. Konsten ska också avbildas digitalt för att kunna tillgängliggöras på nätet.

– Östgötarna kommer att få ett mycket härligare museum om ett par år, säger museichefen Olof Hermelin. Det blir en på många sätt mer inbjudande mötesplats där man kan uppleva och lära sig ännu mer än vad vi kan erbjuda idag. Vi tror att den här förnyelsen kommer att locka många fler till Östergötlands museum. Vi siktar på 250 000 besökare om året.

Stor flytt
Måndagen den 4 mars inleds ett stort flyttprojekt där tusentals sköra och värdefulla föremål varsamt ska packas ner och magasineras. Själva renoveringen startar efter sommaren.

– Det kan låta som att det är gott om tid att flytta ut men det är tvärtom ett riktigt pressat schema, säger Björn Ivarsson Lilieblad, ansvarig för flytten. Alla föremål i museet är unika, många helt oersättliga och kräver därför sin egen hantering. Inget får under några omständigheter förstöras eller tappas bort. Fördelen med flytten är att vi får ökad kontroll och kunskap kring våra samlingar.

Vissa delar av museets omfattande verksamhet kommer att fortgå som vanligt, till exempel uppdragen inom arkeologi, konservering och byggnadsvård. Hela projektet har döpts till ”1000 dagar av förnyelse”, en rubrik som omfattar renoveringen, utvecklingen av verksamheten och alla aktiviteter som museet kommer att genomföra under de närmsta åren. Lördagen den 2 mars har östgötarna möjlighet att få veta mer under ”Sista natten på museet”.

Här finns hela programmet för "Sista natten på museet". 

För mer information, kontakta:
Olof Hermelin, museichef
013 - 23 03 01
olof.hermelin@ostergotlandsmuseum.se

Vi vill vara ett levande modernt museum med utställningar som är angelägna på olika plan. Museet är även en mötesplats för diskussion och reflektion kring dagsaktuella frågor. Välkommen att besöka oss!


Om Östergötlands museum

Nu upplever Östergötlands museum en historisk förvandling. Efter att ha välkomnat besökare i 80 år ska museibyggnaden i Linköping genomgå en omfattande renovering. Samtidigt satsar vi på att skapa större upplevelser för både hjärta och hjärna. Bland mycket annat väntar dig nyproducerade utställningar inom konst och kulturhistoria. Arbetet kommer att pågå åtminstone en bra bit in i 2021. Vi kallar det 1000 dagar av förnyelse.