2022-01-24 14:35Pressmeddelande

Östergötlands museum forskar kring digitalt lärande

Östergötlands museum och Linköpings universitet samarbetar kring forskning för att öka jämlikheten i landets skolor när det gäller tillgång till museernas resurser.  Riksantikvarieämbetet har beviljat 1 117 000 kronor till förstudien Kulturhistoriska museer, skolan och digitala lärande resurser.

Projektet är ett samarbete mellan Linköpings universitet och Östergötlands museum. Syftet undersöka hur lärare använder museernas digitala material riktade mot skolan. Detta är angeläget med tanke på ojämlikheten när det gäller tillgång till museer för elever från olika skolor, beroende på geografiskt läge.

- Östergötlands museum arbetar redan idag med läranderesurser för skolan, och det är extra roligt att de beviljade medlen öppnar även för forskning på museet, liksom för ett utvecklat samarbete mellan museet och Linköpings universitet, säger Björn Ivarsson Lilieblad på Östergötlands museum.

I projektet samarbetar Björn Ivarsson Lilieblad (filosofie doktor i historia och avdelningschef samlingar och konservering, Östergötlands museum) och Melanie Klein (filosofie doktor i konstvetenskap och konstintendent, Östergötlands museum) med Bodil Axelsson (professor, Tema Kultur och samhälle, Linköpings universitet) och David Ludvigsson (biträdande professor, Historia, Linköpings universitet) för att skapa en forskningsöversikt och intervjua lärare för att identifiera forskningsfrågor inför en planerad större ansökan.

Tanken är att utveckla kunskapen om hur lärare använder digitala läranderesurser. Vi vill även bidra till kunskapsutveckling om didaktiska och metodinriktade frågor kring hur museer kan möta de kunskapskrav som ställs i gymnasiet och grundskolan, säger Bodil Axelsson, Liu.

Kontakt:
Björn Ivarsson Lilieblad, 013 - 230 355, 070 - 823 03 55
Bodil Axelsson, 011 - 36 34 26, 073 - 460 70 85


Om Östergötlands museum

Östergötlands museum genomgår en historisk förvandling. Efter att ha välkomnat besökare i 80 år ska museibyggnaden i Linköping få en omfattande renovering. Samtidigt producerar vi nya utställningar inom konst och kulturhistoria. Arbetet kommer att pågå åtminstone en bra bit in i 2022.

Relaterad media