2023-04-25 11:49Pressmeddelande

Östergötlands museum är Årets museum!

Delegationen från Östergötlands museum under prisutdelningen på Sveriges museers vårmötet i Västerås.Delegationen från Östergötlands museum under prisutdelningen på Sveriges museers vårmötet i Västerås.

Östergötlands museum har utsetts till Årets museum 2023. Priset delades ut av kulturminister Parisa Liljestrand på Sveriges museers vårmöte. Nu på lördag firas vinsten med fri entré och extrainsatta programpunkter på museet i Linköping.

”Utifrån storslagna visioner, vibrerande arbetsglädje och med inspirerande mod har detta museum ömsat skinn och trätt in i 2020-talet i en helt ny skepnad. En nyrenoverad byggnad där kärleken till ursprunget har kombinerats med en intresseskapande formgivning där färg och form bär på underliggande budskap. Ambition om att vara en mötesplats för alla vägleds av kärnvärden som modigt, medvetet, reflekterande och inspirerande och det står snabbt klart att förändringsresan bara har börjat. Samarbeten sker med såväl akademin som med ideell och offentlig sektor. Genom ett nyfiket och lyhört förhållningssätt till ständiga förbättringar jobbar museet medvetet för att uppnå visionen om att erbjuda ”kunskapsupplevelser som överraskar.”

Med den motiveringen mottag Östergötlands museum idag det prestigefyllda priset.

– Vi är oerhört stolta över utmärkelsen som Årets museum! Vi har arbetat med att både renovera museibyggnaden, förnya innehåll i utställningar och fördjupa metoder för att bygga och förmedla kunskap samt möta publiken på nya sätt. Det är därför extra roligt att juryn uppmärksammar förändringsprocessen – det är ett kvitto till alla medarbetare och till våra huvudmän och bidragsgivare på att vi har lyckats, säger museichef Olof Hermelin.

Nu på lördag den 29 april bjuds allmänheten in till att fira vinsten på museet i Linköping. Det blir fri entré hela dagen och extrainsatta visningar (kl. 11.00 och 14.00 i både den kulturhistoriska utställningen Vägen hit och konstutställningen Verkligheter) samt fritt skapande i Ateljé Rut (kl. 12.00–15.00).

Östergötlands museum återöppnades i maj 2022 efter tre års omfattande renoverings- och förnyelsearbete. Funkisbyggnaden i Linköping har renoverats och två helt nya fasta utställningar har byggts, parallellt med ett stort digitaliseringsarbete och nya arbetsmetoder för det publika arbetet.

Bakom utmärkelsen Årets museum står Sveriges Museer och svenska ICOM (International Council of Museums). Syftet är att uppmärksamma utmärkt museiarbete och att inspirera museer till innovativ och nydanande verksamhet av god kvalitet. Tillsammans med Östergötlands museum var Livrustkammaren och Trelleborgs museer nominerade. Läs mer om utmärkelsen och årets jury på www.sverigesmuseer.se/arets-museum.

 

KONTAKTPERSONER

Olof Hermelin, museichef, 013-23 03 01, olof.hermelin@ostergotlandsmuseum.se

Jeanette Söderwall, kommunikatör, 070-284 06 06, jeanette.soderwall@ostergotlandsmuseum.se


Om Östergötlands museum

På Östergötlands museum i Linköping finns alltid något spännande att upptäcka bland kulturskatter av olika slag. Den kulturhistoriska utställningen Vägen hit är en resa från nutid och 11 000 år tillbaka i tiden och i konstutställningen Verkligheter utforskas hur människor avbildar sig själva, andra och sin omgivning i europeisk konst. Österlandets skatter visar fantastiska föremål från Egypten, Kina, Japan och det forna Persien medan Viljans värld är en upplevelsemiljö för barnfamiljer. Till Östergötlands museum hör även Löfstad slott i Norrköping och Sancta Birgitta Klostermuseum i Vadstena.


Kontaktpersoner

Kommunikatör
Lovis Aaröe