2022-06-02 11:57Pressmeddelande

Olof Skoglunds pris till Claes Westling

Pristagaren Claes Westling. Foto: Greta Westling.Pristagaren Claes Westling. Foto: Greta Westling.

2022 års kulturhistoriepris ur Olof Skoglunds stiftelse tilldelas Claes Westling, 1:e arkivarie vid Riksarkivets avdelning i Vadstena. Han får priset för ett långvarigt och kompetent engagemang för det östgötska kulturarvet. Media inbjuds att närvara vid prisutdelningen som sker under högtidliga former.

Tid: fredag 3 juni, kl 11:30
Plats: Wallenbergsalen, Östergötlands museum

Claes Westling är utbildad gymnasielärare i historia och fortsatte sina studier och disputerade på en avhandling om Östgötastäderna Skänninge och Vadstena (Småstadens dynamik 1630-1660). Han har härefter handlett studenter och på ett mycket kompetent sätt hjälpt såväl professionella forskare som fritidsforskare förbi fallgroparna i arkiven. Han har en synnerligen god överblick över det Östergötland som ruvar i samlingarna.

Westling har under flera år bedrivit ett samarbete med Linköpings universitet kring en kurs om Historiska arkiv, där ett hundratal studenter till dags datum passerat. Westling är uppskattad som föredragshållare och har medverkat i arbetet med att tillgängliggöra arkivmaterial både för skolungdom och för forskare. Han har skrivit handböcker om domstolsmaterial och forskning om städer, som är hans båda specialområden.

Bakom kulturhistoriepriset, som i år uppgår till 100 000 kronor, står Olof Skoglunds stiftelse. Stiftelsen har som uppgift att stödja och inspirera verksamhet inom kultur och historia i Östergötland. Stiftelsen ger ekonomiskt stöd till organisationer och institutioner verksamma i länet och bidrar även till personliga stipendier.

– Det är ytterst ovanligt numera att det instiftas nya pris inom kulturhistoria, men likafullt är det viktigt att på detta som andra sätt lyfta det arbete som bedrivs för vårt gemensamma kulturarv. Därför är det roligt att kunna dela ut detta stora och viktiga pris för tredje gången, säger Elisabeth Nilsson, ordförande för prisnämnden i Olof Skoglunds stiftelse.

Olof Skoglund var född vid släktgården i Doverstorp och kände mycket för sin hembygd. Han gick bort våren 2018.

– Olof Skoglund var jurist, arbetade hela sitt yrkesliv som diplomat på UD och hade tjänster på många platser runt om i världen, sista tiden som ambassadör i Prag. Han bodde i Stockholm, men återvände alltid till hembygden. Det kulturhistoriska priset är stort och lyfter Östergötlands kulturhistoria i stiftarens anda, säger Björn Risinggård, ordförande för Olof Skoglunds stiftelse.


Om Östergötlands museum

På Östergötlands museum finns alltid något spännande att upptäcka, bland kulturskatter av olika slag. Utbudet av utställningar och aktiviteter är stort och alla är lika välkomna; små som stora, unga som gamla... I huset finns även länskonstkonsulent, byggnadsvårdare, arkeologer, konservatorer, arkiv och bibliotek. Vi har dessutom en restaurang och en museibutik.