2018-03-12 18:21Pressmeddelande

Ny design med folkkonstinspiration

null

I vår nya utställning visar Karolina Johansson och Ludwig Zackrisson ny formgivning med inspiration från östgötsk folkkonst. Utställningen har fått titeln Hemslöjdens folkkonststipendiater och produceras i samarbete med Hemslöjden i Östergötland. Den invigs torsdag 15/3 kl 18 i Lilla galleriet på museet.

Både Karolina Johansson, bördig från Västmanland, och Ludwig Zachrisson, bosatt i Motala, har studerat på kandidatprogrammet för Slöjd, hantverk och formgivning vid Linköpings universitet. 

I mars 2017 fick de båda var sitt stipendium ur Eckerbergska fonden av Östergötlands Läns Hemslöjdsförening. Stipendierna, på 15 000 kronor, ska ge yngre utövare (högst 36 år) möjlighet att utveckla ny design och formgivning med inspiration från folkkonst i Östergötland. 

För att få den historiska utgångspunkten i sitt skapande av levande slöjd och hantverk i vår tids anda har de unga formgivarna även fått möjlighet att botanisera bland föremålen i Östergötlands museums magasin. 

Hur det blev... ja, kom och se själva! Utställningen visas för media onsdag 14/3 kl 14. 

Kontakt:

Museets konstintendent Stefan Hammenbeck, 0708-44 54 43

Hemslöjdens konsulenter Ann-Sofie Svansbo, 0706-40 05 81 och Kerstin Eriksson, 0706-40 06 51

VÄLKOMMEN!

2018 är det temaår för folkkonst i Östergötland med en mängd programpunkter, böcker och andra kunskapshöjande aktiviteter. Detta är en av flera utställningar under folkkonsttemat.

Vi arbetar för att vara ett levande modernt museum. Här visar vi utställningar som är regionalt, nationellt och internationellt angelägna. Museet är även en mötesplats för diskussion och reflektion kring dagsaktuella frågor.

Välkommen att besöka oss!


Om Östergötlands museum

Nu upplever Östergötlands museum en historisk förvandling. Efter att ha välkomnat besökare i 80 år ska museibyggnaden i Linköping genomgå en omfattande renovering. Samtidigt satsar vi på att skapa större upplevelser för både hjärta och hjärna. Bland mycket annat väntar dig nyproducerade utställningar inom konst och kulturhistoria. Arbetet kommer att pågå åtminstone en bra bit in i 2021. Vi kallar det 1000 dagar av förnyelse.