2020-06-01 15:30Pressmeddelande

Kvinnoseparatistisk glasgrupp i Rejmyre: FANTASTISKA FEMMAN – BOOM!

Rejmyre Art Lab och Östergötlands museum presenterar BOOM! en glasutställning i Engelska Magasinet, Rejmyre! Under sommaren 2020 visar den kvinnoseparatistiska glasgruppen BOOM! stora delar av verksamheten från sina hittills fem år som grupp. Vi får se en retrospektiv utställning med en spännande blandning av videoverk, installation, text, ljud och interaktiva element.

Titeln, "Fantastiska femman" anspelar på att BOOM! är inne på femte året som kollektiv, på antalet medlemmar i BOOM! och på FEM som i FEMinist. Medlemmarna i BOOM! är Ammy Olofsson, Erika Kristoffersson Bredberg, Nina Westman, Matilda Kästel och Sara Lundqvist. Flera av dem har tidigare varit delaktiga i Rejmyre Art Labs projekt och återvänder nu som samlad grupp för att ge nya perspektiv på vad glaskonst är och kan vara i samtidssamhället.

Sedan starten har BOOM! skapat olika typer av diskussionsforum, genomfört utställningar, publika performances, gett ut två publikationer, byggt en mobil glashytta och genomfört ett antal workshops med barn och unga, som fått prova att blåsa glas.

Melanie Klein, relativt ny konstintendent på Östergötlands museum, önskade tidigt ett samarbete med Rejmyre Art Lab,  som hon såg var en intressant, relevant aktör inom samtidskonst i länet.

– De ställer viktiga frågor kring kulturarvets och konstens betydelse för samhället på både regional och global nivå, säger Melanie Klein. Och det är precis vad museets framtida arbete ska utveckla. Vi kan stödja varandra på både ett praktiskt och ett teoretiskt sätt.

Media inbjuds till förhandsvisning i Engelska Magasinet fredag 5/6 kl 14. Då medverkar konstnärerna och Rejmyre Art Labs curator Hanna Lundborg.

Glasgruppen BOOM! startade 2015, genom ett initiativ av Sara Lundqvist som önskade skapa en trygg plattform som bryter normstrukturer inom glasvärlden. Hon bjöd in de coolaste tjejerna hon kände inom fältet och tillsammans bildade de BOOM!, en kvinnoseparatistisk glasgrupp som arbetar för att främja nya arenor för glas på jämställda villkor.

Deras drivkraft är att just arbeta tillsammans, att utnyttja varandras färdigheter och kunskaper för att skapa projekt och verk som de inte hade haft möjlighet att genomföra själva, eller som inte hade blivit vad det blir utan att alla fått vara del i skapandet. Det är lätt att se, när utställningen kommer till liv, att projekten BOOM! genomfört är stora och svåra, liksom, till mångt och mycket, orädda. Gruppens medlemmar experimenterar tillsammans och lyckas med häpnadsväckande projekt, som till exempel att bygga en egen mobil glashytta, ett projekt under namnet Empowerment.

Empowerment, beskrivs av gruppen som ett viktigt projekt i deras gemensamma praktik. Det finns ett behov av kvinnliga förebilder, förebilder som tar sig an sådant den kvinnliga rollen inte vanligtvis ses göra. Någon som kan, vill och gör utan att stanna upp och ifrågasätta om det går, som fortsätter till svaret är undersökt, inte genomtänkt.

Konstnärerna kallar sig doers, görare, makers, makare, verkare... Görandet är deras metod. Konstnärerna tar görandet i egna händer, rent praktiskt men också genom att själva skapa sin kontext och det sammanhang de tyckt sig sakna, och som de ser saknas för andra tjejer. Med sin mobila glasugn har BOOM! uppsökande verksamhet där ungdomar i marginaliserade områden, som vanligtvis inte får möjlighet att testa glas eller andra hantverk, erbjuds att se och testa vad glasblåsning kan vara.

Att lära sig ett hantverk, eller att förstå ett material, är omöjligt utan att prova. När man väl har provat blir tröskeln för att lära sig mer så oändligt mycket mer överkomlig. ”Det är lätt att tro att det är svårt att svetsa”, säger Matilda Kästel, ”det är inte det, en ska bara ha provat någon gång”.

Rejmyre Art Lab har som ambition att skapa ett inslag av samtida konst och konceptuellt konsthantverk i Rejmyre som på olika sätt relaterar till platsens brukshistoria och samtid. Organisationen är ett långsiktigt, platsbaserat konstnärligt forskningsprojekt som samlar några av vår tids mest intressanta kreativa utövare, för att tillsammans undersöka angelägna frågor genom konstnärliga metoder.

Utställningen Fantastiska femman öppnar i Engelska Magasinet lördag 6/6 (öppet kl 10-16) och pågår till och med lördag 15/8. Lördag 25/7 är BOOM! på plats i Rejmyre för att blåsa glas i sin mobila glasugn Spajsy, evenemanget kommer att vara öppet för allmänheten.

VÄLKOMMEN!

KONTAKT:
Hanna Lundborg, curator och verksamhetsledare vid Rejmyre Art Lab, 0709-82 02 09
Melanie Klein, konstintendent på Östergötlands museum, 013-23 03 38


Om Östergötlands museum

Östergötlands museum genomgår en historisk förvandling. Efter att ha välkomnat besökare i 80 år ska museibyggnaden i Linköping få en omfattande renovering. Samtidigt satsar vi på att skapa större upplevelser för både hjärta och hjärna. Bland mycket annat väntar dig nyproducerade utställningar inom konst och kulturhistoria. Arbetet kommer att pågå åtminstone en bra bit in i andra halvan av år 2021. Vi kallar det 1000 dagar av förnyelse.