2020-03-05 10:15Pressmeddelande

Kvinnor ger nya namn till lokaler

My_Lindström_och_Ella Sundqvist_i_båt_på_Öna

När vi bygger om museet får även våra lokaler en översyn. Lokalerna för konferens blir fler samtidigt som vi passar på att döpa om två av de gamla utställningssalarna. Och nu får kvinnor som betytt mycket för museet ge lokalerna namn!

I samband med renoveringen av museibyggnaden i Linköping har vi velat få en enhetlig benämning på våra lokaler. Genom namnen på lokalerna återknyter vi till Östergötlands museums historia. Här finns redan många män – Wallenberg, Westman, Åberg, Ridderstad… donatorer eller välgörare knutna till museet.

Nu lyfter vi även kvinnorna som haft betydelse för museet. Två utställningssalar döps om; Nya galleriet blir Galleri Wåghals, efter Elsa Danson Wåghals och Kyrksalen blir Cnattingiussalen, efter Bengt och Dagny Cnattingius. Tre mindre konferensrum på entresollplanet blir konferensrum, de får heta Emilie Pipers rum, Greta Lagerfelts rum och My & Ellas rum, efter My Lindström och Ella Sundqvist.

Kontakt: museichef Olof Hermelin, 013 - 23 03 01

 

Galleri Wåghals

Motivering: Elsa Danson Wåghals testamenterade en stor samling av sina egna verk till museet (allt i ateljén) eftersom hennes föräldrar kom ifrån Östergötland och hon kände en koppling till länet. Elsa Danson Wåghals var en spännande modernistisk konstnär som hamnat i oförtjänt glömska.

 

Cnattingiussalen

Motivering: Bengt och Dagny Cnattinigus påverkan på Östergötlands museum syns överallt i verksamheten än idag. Bengts arbete (som museichef) är det som märks mest men han och Dagny var oskiljaktiga och hon var med honom i arbetet dagligen. Även efter Bengts pension från museet var de båda två engagerade i verksamheten och i Östergötlands kulturliv. Varje år delar museet ut Cnattingiuspriset till personer verksamma inom kulturen i Cnattingius anda.

 

Emilie Pipers rum

Motivering: Få donationer har påverkat Östergötlands museum så som Emelie Pipers gåva; alla inventarier och driften av verksamheten på Löfstad slott. För att knyta samman de båda verksamheterna får Emelie Piper ge namn åt en lokal i museet.

 

Greta Lagerfelts rum

Motivering: Greta Lagerfelt donerade nästan hela sitt bohag från Duseborg till museet, gåvan är inskriven som Claes och Greta Lagerfelts donation, trots att det i själva verket var hon som stod bakom. Greta Lagerfelt var engagerad i många välgörenhetsorganisationer och träffade därigenom kända personer som hon sedan höll kontakten livet ut bl.a. Viktor Rydberg, Nathan Söderblom och nobelpristagaren Albert Schweitzer. Hon instiftade också "Claes och Greta Lagerfelts stiftelse" för att främja kyrka och kultur.

 

My & Ellas rum

Motivering: My Lindström och Ella Sundqvist var kända som damerna på Öna. På Öna tillbringade de somrarna och många kända kulturpersoner bjöds in. De skänkte senare Öna till Östergötlands museum i hopp om att gården skulle bevaras. Öna är idag en av museets utgårdar och blev kulturreservat 2002.


Om Östergötlands museum

Nu upplever Östergötlands museum en historisk förvandling. Efter att ha välkomnat besökare i 80 år ska museibyggnaden i Linköping genomgå en omfattande renovering. Samtidigt satsar vi på att skapa större upplevelser för både hjärta och hjärna. Bland mycket annat väntar dig nyproducerade utställningar inom konst och kulturhistoria. Arbetet kommer att pågå åtminstone en bra bit in i 2021. Vi kallar det 1000 dagar av förnyelse.