2018-11-19 16:24Pressmeddelande

KERSTIN HOLMER FÅR CNATTINGIUSPRISET 2018

null

Bengt Cnattingius pris för 2018 går till Kerstin Holmer, f d museiintendent på Norrköpings Konstmuseum, med en lång yrkesgärning som intendent för samling, arkiv och bibliotek, bakom sig. 

Styrelsen för Östergötlands museum delar ut priset varje år, till en organisation, forskare eller museiman som forskat och arbetat i Bengt Cnattingius efterföljd rörande främst östgötsk historia, konst och kulturmiljövård. I prismotiveringen framhålls att Kerstin Holmer har ägnat sitt yrkesliv åt att sätta konsten i fokus på Norrköpings Konstmuseum. 

Med stort engagemang och kunskapsrikedom har Kerstin Holmer personifierat ett museums kärnuppgift; att samla, vårda och förmedla kunskap. Att göra alla delaktiga och inspirerade av konsten har, i sann Bengt Cnattingius-anda, präglat hennes gärning, som omfattar såväl Norrköpingsbaserade konstnärers verksamhet som regionala, nationella och internationella konstnärskap.

Priset överlämnas söndag 2/12 kl 14, i Wallenbergsalen på Östergötlands museum. I samband med prisutdelningen föreläser Kerstin Holmer om sitt yrkesliv i konstens tecken.

VÄLKOMMEN!

Kontakt: koordinator Emma Vilhelmsson, 013-23 03 36

Vi vill vara ett levande modernt museum med utställningar som är angelägna på olika plan. Museet är även en mötesplats för diskussion och reflektion kring dagsaktuella frågor. Välkommen att besöka oss!


Om Östergötlands museum

Nu upplever Östergötlands museum en historisk förvandling. Efter att ha välkomnat besökare i 80 år ska museibyggnaden i Linköping genomgå en omfattande renovering. Samtidigt satsar vi på att skapa större upplevelser för både hjärta och hjärna. Bland mycket annat väntar dig nyproducerade utställningar inom konst och kulturhistoria. Arbetet kommer att pågå åtminstone en bra bit in i 2021. Vi kallar det 1000 dagar av förnyelse.