2020-08-13 13:41Pressmeddelande

JUBILERANDE ARKEOLOGI I ÖSTERGÖTLAND

Augusti kommer med ett nytt och extra tjockt nummer av Arkeologi i Östergötland! Media inbjuds till en presentation av innehållet tisdag 18/8 kl 13 på Linköpings slotts- och domkyrkomuseum.

I det nya numret berättar vi om bortglömda gravkor i Älvestad kyrka, pärlor och ritualer från det vikingatida gravfältet i Bådstorp och säl-jägare bakom husknuten i Åby. Vi får veta mer om en livlig verksamhet i Inre hamnen i Norrköping, skogsbrukets kolmilor, en medeltida släkt-grav i kvarteret Mjölnaren i Norrköping och hur det kom sig att hällristningar daterades till bronsåldern.

Järnvägsbyggandet för Ostlänken är ett projekt som kommer att ge oss nya kunskaper och erfarenheter under många år framöver och i detta nummer finns även artiklar om intressanta upptäckter utmed dess sträckning genom Östergötland.

2010 gavs det första numret av Arkeologi i Östergötland ut. Då anade vi inte det stora intresse läsarna skulle visa för de arkeologiska resultaten. Men gensvaret under dessa tio år har varit över förväntan och vi fortsätter ge ut tidskriften. 

Nytt för i år är att våra kollegor på Stiftelsen Kulturmiljövård ingår permanent som skribenter i Arkeologi i Östergötland. I år presenterar vi även Östergötands fornminnes- och museiförening, dessutom bidragit med medel till detta extra fullmatade nummer.

I skrivande stund är samhällsläget ansträngt p g a coronapandemin. Genom arkeologin och historiska källor kan vi följa tidigare samhällens strävan och utveckling. Det arkeologerna gräver upp ger oss perspektiv på både det förflutna och vår egen tillvaro.

Tisdag 18/8 kl 13 finns vi på Linköpings slotts- och domkyrkomuseum för att presentera det nya numret av Arkeologi i Östergötland. Medverkande är redaktörerna Ann-Charlott Feldt, arkeolog på Östergötlands museum och Karin Lindeblad, Arkeologerna, Statens historiska museer.

Kontakt: Ann-Charlott Feldt, 0708 - 96 14 03

Välkommen!


Om Östergötlands museum

Östergötlands museum genomgår en historisk förvandling. Efter att ha välkomnat besökare i 80 år ska museibyggnaden i Linköping få en omfattande renovering. Samtidigt producerar vi nya utställningar inom konst och kulturhistoria. Arbetet kommer att pågå åtminstone en bra bit in i 2021. Vi kallar det 1000 dagar av förnyelse.