2021-09-08 10:50Pressmeddelande

Järnstämplar funna i Linköpings domkyrka

Vid pågående restaureringsarbeten i domkyrkan i Linköping har tidigare okända järnstämplar upptäckts på flera av fönstren i Thomaskapellet. 

– Det handlar om Axel von Fersens d ä:s stämplar, tillverkade vid Jakobslunds järnbruk i Ljung, berättar Maria Klint, byggnadsantikvarie vid Östergötlands museum, som dokumenterar den pågående fönsterrestaureringen.

Fönsterhantverkarna har arbetat många år i kyrkan men aldrig tidigare stött på denna stämpel. Den verkar inte heller finnas omnämnd i litteraturen.

– Stämpeln är ett stort "A" som sitter ihop med ett stort " F" med en krona över bokstäverna, och den har numret 468 instansat på ena kortsidan, berättar fönsterhantverkare Mats Rebel. Och det finns ett flertal av dessa järnstämplar på stormjärnen som nu rengörs och målas.

Domkyrkan i Linköping genomgår sedan ett tiotal år en varsam restaurering. Nu har man kommit till södra koret, som är den sista etappen av fönsterrestaureringen.

Järnet i fönstren, som nu rengörs, är ett resultat av 1849-70 års restaurering, då man bytte ut 1812 års gjutjärnsfönster mot nya bågar i gjutjärn med gjutjärnsinfattade rutor och masverksdekor.

Tidigare har man vetat att fönstrens järnbågar och spröjsverk, som göts av järn, tillverkades efter trämodeller av Finspångs styckebruk och Motala Mekaniska Verkstad. Glaset, även det färgade, levererades från Bromö glasbruk utanför Mariestad.

Nu har man alltså även hittat en järnstämpel som kommer  från Jakobslunds bruk i Ljung, utanför Linköping, Axel von Fersen d ä grundade bruket, som stod klart 1771.

– Stämplarna i järnet är ju för oss helt nyupptäckta, och ger en helt ny historisk insikt i varifrån man hämtade och beställde järnet, något som inte har nämnts i källorna tidigare, säger byggnadsantikvarie Maria Klint.

Kontakt:
Byggnadsantikvarie Maria Klint, 013 - 23 03 19
Fönsterhantverkare Mats Rebel, 0768 - 93 74 17

En film från domkyrkan finns här.


Om Östergötlands museum

Östergötlands museum genomgår en historisk förvandling. Efter att ha välkomnat besökare i 80 år ska museibyggnaden i Linköping få en omfattande renovering. Samtidigt producerar vi nya utställningar inom konst och kulturhistoria. Arbetet kommer att pågå åtminstone en bra bit in i 2021. Vi kallar det 1000 dagar av förnyelse.