2024-05-22 11:00Pressmeddelande

Inlåst & utanför: ny utställning om institutionsvård och människosyn

Foto: Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet.Utställningen Inlåst & utanför visas på Östergötlands museum 28 maj – 30 augusti. Foto: Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet.

Statlig institutionsvård för personer med intellektuell funktionsnedsättning och samhällets syn på människan och det “normala” – om detta berättar den nya utställningen Inlåst och utanför som är ett samarbete mellan Östergötlands museum och Myndigheten för delaktighet. 

Hur hänger rasbiologi och uppbyggnaden av det svenska folkhemmet ihop med institutionsvård? I utställningen Inlåst och utanför fokuseras perioden under 1900-talet när Sverige hade institutioner i statlig regi, då många med funktionsnedsättning låstes in och vårdades. Många av dem vittnar om vanvård och övergrepp, och hur de ansågs vara ett “problem” som skulle gömmas undan från resten av samhället. Vi får genom utställningen ta del av personliga berättelser om hur livet på institution kunde se ut och bjuds in till reflektion kring hur normer påverkar synen på vad som anses passa in i samhället.  

Inlåst och utanför visar på hur samhällsstrukturer, ideologier och politiska beslut kan påverka möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att leva ett liv som andra och hur människosynen förändrats över tid och hur det ser ut idag.  

Utställningen visas 28 maj 30 augusti på Östergötlands museum och är ett samarbete med Myndigheten för delaktighet.Om Östergötlands museum

På Östergötlands museum i Linköping finns alltid något spännande att upptäcka bland kulturskatter av olika slag. Den kulturhistoriska utställningen Vägen hit är en resa från nutid och 11 000 år tillbaka i tiden och i konstutställningen Verkligheter utforskas hur människor avbildar sig själva, andra och sin omgivning i europeisk konst. Österlandets skatter visar fantastiska föremål från Egypten, Kina, Japan och det forna Persien medan Viljans värld är en upplevelsemiljö för barnfamiljer. Till Östergötlands museum hör även Löfstad slott i Norrköping, Sancta Birgitta Klostermuseum i Vadstena och flera museigårdar runt om i Östergötland.


Kontaktpersoner

Kommunikatör
Lovis Aaröe