2020-10-28 10:15Pressmeddelande

Hedda Jansson får Cnattingiuspriset 2020

INBJUDAN TILL MEDIA

Bengt Cnattingius pris för år 2020 går till Ellen Key-kännaren Hedda Jansson.

Hedda Jansson får årets Cnattingiuspris för att hon vigt en betydande del av sitt liv åt att, på såväl nationell som internationell nivå, forska och sprida kunskap om Ellen Key, en av vårt lands mest inflytelserika tänkare och feminister.

Åren 2003 till 2016 arbetade Hedda Jansson som föreståndare och intendent vid Ellen Keys Strand vid Omberg. Som ansvarig för Strands museum och gästhem, kom hon arbeta för att de ambitioner, den vilja och livsåskådning som Ellen Key lämnade efter sig kom att fortleva, men också spridas vidare till alla de som under de här åren kom att besöka och vistas i författarinnans vackra hem. Hedda Janssons arbete har haft en stor betydelse för alla de kvinnliga forskare som här funnit en fristad för sitt akademiska skrivande men också för Strand som turistiskt besöksmål.

Genom sitt författarskap och sin roll som pedagog och lärare, bland annat på Ersta Sköndal Bräcke Högskola men också på Folkuniversitetet och Senioruniversitetet, har Hedda Jansson bidragit till att sprida kunskaper om Ellen Key och då särskilt med fokus på hennes andliga tankar och idéer.

Hedda Jansson är idag doktorand vid Stockholms universitet där hon arbetar på avhandlingsprojektet: Solbadets Buddha – teori och praktik i Ellen Keys livstro.

Sedan 2010 är Hedda Jansson även koordinator för det internationella forskarnätverket EKIR, Ellen Key International Research Network, vilket består av ett 40-tal forskare från sex europeiska länder. Med denna motivering och under parollen ”Denna dagen, ett liv” har vi härmed äran att dela ut 2020 års Cnattingiuspris till Hedda Jansson.

Styrelsen för Östergötlands museum delar ut priset varje år, till en organisation, forskare eller museiman som forskat och arbetat i Bengt Cnattingius efterföljd rörande främst östgötsk historia, konst och kulturmiljövård.

2020 års Cnattingiuspris överlämnas på Löfstad slott söndag 6/12 kl 14. Hedda Jansson kommer i samband med prisutdelningen hålla ett föredrag inom ämnet.

På grund av rådande omständigheter kommer prisutdelningen och föredraget hållas inför en mindre inbjuden publik. Media är välkomna att delta. Eventet filmas och kommer att läggs ut på museets hemsida och andra digitala kanaler 11/12.

Välkommen!

För mer information och intervju kontakta museichef Olof Hermelin, 013-23 03 01.


Om Östergötlands museum

Östergötlands museum genomgår en historisk förvandling. Efter att ha välkomnat besökare i 80 år ska museibyggnaden i Linköping få en omfattande renovering. Samtidigt producerar vi nya utställningar inom konst och kulturhistoria. Arbetet kommer att pågå åtminstone en bra bit in i 2021. Vi kallar det 1000 dagar av förnyelse.