2019-06-03 06:41Pressmeddelande

Fritidsbarn gör avtryck till konstverk i museiparken & Kulturreservatet Öna kan bli konstnärsresidens

null

1. Media inbjuds vara med vid workshop onsdag 5/6 kl 14 när konstnärsduon Kultivator låter ett 30-tal fritidsbarn på Atlasskolan i Linköping vara med och utforma teglet till konstverket ”Bäcken” som ska rinna genom museiparken.

2. Media bjuds även in till kulturreservatet Öna måndag 10/6 kl 13, för att träffa sex östgötska konstnärer som ska testa om Öna kan fungera som konstnärsresidens. Utan tillgång till el eller rinnande vatten, ska konstnärerna undersöka vad som händer när den konstnärliga processen flyttas till en utpräglad landsbygd.


1. BARN I LINKÖPING GÖR AVTRYCK I "BÄCKEN"

Ett 30-tal barn i åldrarna sju till tolv år från Atlasskolan i Linköping, blir delaktiga i utformningen av ”Bäcken”, en av de två nya konstnärliga gestaltningar som ska placeras i museiparken 2020. Barnen ska göra varsitt djur i modellera, djuret ska användas som utgångspunkt för gjutna stämplar, Stämplarna ska sedan användas för att göra olika relief-avtryck i de tegelstenar som ska utgöra fåran där bäcken ska ringla fram.

- Vi ser detta både som ett sätt att skapa ytterligare anknytning till platsen, och som en hyllning till de fina symbolerna som ristades in i museets tegel när det byggdes, säger Kultivators Malin Vrijman och Mathieu Vrijman.

Teglet till ”Bäcken" ska alltså korrespondera med teglet i museibyggnaden, både genom färgen och det inristade mönstret. När museet byggdes 1939 fick Gunvor Zimdahl, född Lodin, hustru till en av museiarkitekterna, rista in dekor i olika former i flera av fasadens tegelstenar. Denna gång blir det Linköpingsbarn som får stå för den konstnärliga utsmyckningen av teglet.

Onsdag 5/6 håller ”Bäckens skapare, konstnärsduon Kultivator från Dyrestad på Öland, en workshop med barnen på Atlasskolans fritidshem, Linköping. Media inbjuds vara med vid tillfället, som inleds med en kort informationsträff kl 14, workshopen håller sedan på från kl 14.30 till 16.30.

KONTAKT: 
Lena Wiklund, konstkonsulent, 0701 - 08 47 15
Malin Vrijman, Kultivator, 0708 - 85 46 39


2. KONSTNÄRSRESIDENS PLANERAS PÅ ÖNA

I sommar deltar sex östgötska konstnärer i ett pilotprojekt där konstkonsulent Lena Wiklund på Östergötlands museum ska undersöka möjligheterna för framtida konstnärsresidens på kulturreservatet Öna, en av de få tysta och relativt orörda platser som finns kvar. 

Under några dagar och nätter, utan tillgång till vare sig el eller rinnande vatten, kommer konstkonsulent Lena Wiklund, tillsammans med konstnärerna, undersöka vad som händer när den konstnärliga processen flyttas från en urban miljö ut till periferin. De sex är Mattias Hofvendahl, Linköping, Aldís E Hoff, Norrköping, Anx Kupiainen, Norrköping, Rasmus Sköld, Vadstena, Jennifer Spångerud, Boxholm och Sissi Westerberg, Rejmyre. 

Bakom pilotprojektet står Östergötlands museum och Region Östergötland. Tanken med ett framtida residens är att erbjuda bild- och formkonstnärer, författare, musiker, skådespelare, filmare och andra kulturutövare både boende och arbetsmöjligheter på Öna. Det kan gälla både individuella konstnärliga arbeten och planerade eller oplanerade samarbeten. 

Måndag 10/6 kl 14 träffas konstnärerna på Öna för att bekanta sig med platsen och få veta mer om Öna, dess kultur, historia och arkeologi av flera medföljande experter från museet. Media bjuds in att delta vid informationsträffen. Vägbeskrivning: ta av från väg 34 mellan Linköping och Kisa mot Haraldsbo, följ separat skyltning mot Öna.

KONTAKT:
Lena Wiklund, konstkonsulent, 0701 - 08 47 15


Om Östergötlands museum

Nu upplever Östergötlands museum en historisk förvandling. Efter att ha välkomnat besökare i 80 år ska museibyggnaden i Linköping genomgå en omfattande renovering. Samtidigt satsar vi på att skapa större upplevelser för både hjärta och hjärna. Bland mycket annat väntar dig nyproducerade utställningar inom konst och kulturhistoria. Arbetet kommer att pågå åtminstone en bra bit in i 2021. Vi kallar det 1000 dagar av förnyelse.