2018-11-16 07:15Pressmeddelande

FEM SKISSER OCH TVÅ GESTALTNINGAR

null

Nu är det klart vilka konstnärer som får utföra två nya gestaltningar i uterummet kring Östergötlands museum i Linköping; Kultivator, ett konstnärskollektiv från Öland och Raha Rastifard, konstnär från Stockholm.

Bäcken, av Kultivator, ett konstnärskollektiv från Öland

En bäck, med tegel liknande det i museibyggnaden, slingrar sig över gräsmattan, som blir en plats för lek... Tanken är att göra platsen mer attraktiv för allmänheten. 

Samtidigt poängteras miljötemat, med återvinning av dagvatten och så blir det ytterligare en vattenkälla där besökare kan släcka törsten. Budskapet är att vatten är en mänsklig rättighet och något som man ska kunna få gratis vid museet.

Femte Elementet, av Raha Rastifard från Stockholm

En tolvsidig skulptur, drygt två meter hög, av blankpolerad stålplåt, med ett laserskuret genombrutet mönster. Persiska fönsterluckors mönster har inspirerat konstnären, liksom Platons grottliknelse med den verkliga världen som en geometrisk projektion. 

Skulpturen skiner i solen på dagen och fångar besökarnas uppmärksamhet, där den placerats på pumphuset. Och inuti skulpturen finns lampor, så på kvällar och nätter lyser skulpturens mönster upp långväggen på museet och spegeldammen.

Fem skisser och två gestaltningar

Alla fem skissförslagen, inklusive juryns motiveringar, kommer att ställas ut i Lilla galleriet på museet 22/11-12/1. Utställningen, Fem skisser och två gestaltningar, invigs torsdag 22/11 kl 18, av länskonstkonsulent Lena Wiklund.

Jury

Erik Rören, konstnärsrepresentant från Södermanland, Johanna Strand, konstnärsrepresentant från Kalmar län, Ann-Charlotte Krantz Thor, intendent offentlig konst vid Norrköpings konstmuseum, Gabriela Huk, intendent och avdelningschef vid Östergötlands museum och Onita Wass, konsthallschef på Millesgården i Stockholm.

Bakgrund

I slutet av 2017 gick Östergötlands museum ut nationellt med en offentlig utlysning där professionella konstnärer inbjöds att anmäla intresse för att genomföra konstnärlig gestaltning i uterummet kring Östergötlands museum i Linköping. Omkring 150 intresseanmälningar kom in och av dem valdes fem konstnärer ut för skissuppdrag. Utifrån skissförslagen har juryn valt ut två som ska genomföra de nya konstnärliga gestaltningarna.

De båda gestaltningarna planeras vara på plats någon gång under 2020. Tanken är att de nya verken ska understryka det kulturstråk som går från Linköpings resecentrum, via Vasavägen förbi Frimurarhotellet, Elsa Brändströms skola, Östgöta brandstodsbolag, Hypoteksbanken, Östgötateatern, Raoul Wallenbergs plats fram till och förbi Östergötlands museum och vidare till Konsert & Kongress.

Området har konstnärliga gestaltningar och arkitektoniska kvaliteter som museet, i dialog med Linköpings kommun, vill framhäva, vårda och utöka. De nya gestaltningarna är även delvis tänkta som ersättning för de skulpturer som togs bort från museiparken under 2017. Till projektet har Östergötlands museum fått 2,4 miljoner kronor ur Carlstedtska fonden

Kontakt

Lena Wiklund 0701-08 47 15

Vi vill vara ett levande modernt museum med utställningar som är angelägna på olika plan. Museet är även en mötesplats för diskussion och reflektion kring dagsaktuella frågor. Välkommen att besöka oss!


Om Östergötlands museum

Nu upplever Östergötlands museum en historisk förvandling. Efter att ha välkomnat besökare i 80 år ska museibyggnaden i Linköping genomgå en omfattande renovering. Samtidigt satsar vi på att skapa större upplevelser för både hjärta och hjärna. Bland mycket annat väntar dig nyproducerade utställningar inom konst och kulturhistoria. Arbetet kommer att pågå åtminstone en bra bit in i 2021. Vi kallar det 1000 dagar av förnyelse.