2021-05-19 13:25Pressmeddelande

ELSKÅP I MJÖLBY HAR FÅTT FÄRG

Fem ungdomar mellan 13 och 16 år – Agnes Höglund, Ella Lans, Hugo Santana Karlsson, Isabelle Uner och Oscar Johansson – har färgsatt var sitt elskåp i centrala Mjölby, med stöttning från Mjölbykonstnären Emelie Wedhäll. Elskåpsmålningarna ingår i projektet ”Målerikraft”, ett samarbete mellan Ung Konst Öst, Mjölby kommun och Mjölby Svartådalen Energi AB (MSE).

Målerikraft-projektet inleddes hösten 2020. Ung Konst Öst bjöd då in ungdomar 13-25 år till workshopar på temat skissande och gatukonst. Samtidigt bjöds ungdomarna in till en skisstävling och det är de fem vinnarna som nu ska få dekorera var sitt elskåp i Mjölby.

Ung Konst Öst vill ge förutsättningar för ungdomar att utveckla sitt skapande tillsammans med etablerade konstnärer och konstinstitutioner. Unga ska kunna visa sin konst och vara en del av konstutvecklingen i regionen.

”Samarbeten med kommuner och andra parter ger bra möjligheter för unga att genomföra spännande projekt och visar att man ser seriöst på ungdomarnas skaparkraft”, säger Lena Wiklund, konstkonsulent på Östergötlands museum och projektledare för Ung Konst Öst.

Här är det alltså Mjölby kommun som nappat på samarbetet.

”För oss är det viktigt att unga får utrymme i det offentliga rummet. Konst som syns utomhus är tillgänglig och demokratisk, vilket gör att den når ut till fler!” säger Lena Lindgren, kultur- och fritidsstrateg i Mjölby kommun.

Och det är det kommunala energibolaget Mjölby Svartådalen Energi AB som upplåter fem utvalda elskåp i centrala Mjölby.

”Vi tycker det är roligt att unga konstnärer får tillfälle att synas på det här sättet, och är glada över att vara en del i projektet”, säger Sven Petersson, områdeschef Elnät, MSE.

Kontakt:
Lena Wiklund
Konstkonsulent och projektledare Ung Konst Öst/Östergötlands museum
0701 – 08 47 15

Anton Bergström Grabowska
Projektkoordinator, Ung Konst Öst/Östergötlands museum
0725  – 98 47 53 


Om Östergötlands museum

Östergötlands museum genomgår en historisk förvandling. Efter att ha välkomnat besökare i 80 år ska museibyggnaden i Linköping få en omfattande renovering. Samtidigt producerar vi nya utställningar inom konst och kulturhistoria. Arbetet kommer att pågå åtminstone en bra bit in i 2021. Vi kallar det 1000 dagar av förnyelse.