2018-11-29 14:06Pressmeddelande

Den glömda konsten

null

Museets årsbok 2018-2019 har fått titeln ”Den glömda konsten – om folkkonst i Östergötland”. Och som titeln anger handlar det om folkkonst i Östergötland. Folkkonst börjar åter bli populärt, i en ny och annorlunda form. En stark rörelse, som tar inspiration från nutiden, hantverket och historien, håller på att växa fram. I denna nya bok analyserar vi företeelsen folkkonst på nya sätt och med moderna infallsvinklar. Boken är ett resultat av populärvetenskaplig forskning på temat folkkonst.

Folkkonsten spänner över en mängd olika former av hantverk, här inryms allt från trådslöjd, gåramålare, slöjd i trä, textil och metall till helt nya konstformer som graffitti och cosplay. Den påtagliga bredden ser vi inte minst i Det blå skåpet, en stor utställning i Westmanhallen på museet. 2018 är temaår för folkkonst i Östergötland med utställningar och böcker i ämnet, liksom roliga och kunskapshöjande aktiviteter. Det blå skåpet är en av utställningarna under folkkonsttemat.

Folkkonståret är det mest omfattade temaår som genomförts av Östergötlands museum och det har arrangerats i samarbete med Östergötlands hembygdsförbund och flera hembygdsföreningar, Östergötlands hemslöjdsförbund och Linköpings universitet.

Boken presenteras på museet lördag 8/12 kl 14 i ett samarrangemang med Östergötlands fornminnes- och museiförening och Folkuniversitetet, ett flertal av författarna medverkar. Efter presentationen blir det korta föredrag med tre av författarna; Karin Ström Lehander, konstvetare och universitetsadjunkt på Linköpings universitet, Ulla-Karin Warberg, MA, intendent Nordiska museet med ansvar för folklig möbelkultur, inredningsmåleri och textil och Stefan Hammenbeck, fil. dr h.c. vid Linköpings universitet, konstintendent på Östergötlands museum.

VÄLKOMMEN!

Kontakt:
Emma Vilhelmsson, 013-23 03 36
Emma Friberg, 013-23 03 30

Vi vill vara ett levande modernt museum med utställningar som är angelägna på olika plan. Museet är även en mötesplats för diskussion och reflektion kring dagsaktuella frågor. Välkommen att besöka oss!


Om Östergötlands museum

Nu upplever Östergötlands museum en historisk förvandling. Efter att ha välkomnat besökare i 80 år ska museibyggnaden i Linköping genomgå en omfattande renovering. Samtidigt satsar vi på att skapa större upplevelser för både hjärta och hjärna. Bland mycket annat väntar dig nyproducerade utställningar inom konst och kulturhistoria. Arbetet kommer att pågå åtminstone en bra bit in i 2021. Vi kallar det 1000 dagar av förnyelse.