2022-11-29 07:00Pressmeddelande

BJÖRN HORGBY FÅR CNATTINGIUSPRISET 2022

Björn Horgby vinnare av Cnattingiuspriset 2022Björn Horgby vinnare av Cnattingiuspriset 2022

 

Bengt Cnattingius pris för 2022 går till Björn Horgby. 

Årets Cnattingiuspris tilldelas Björn Horgby, professor emeritus i historia vid Örebro Universitet. För hans stora insatser avseende forskning inom områden som rör arbetarkultur och arbetslivets historia i framförallt Norrköping. Björn Horgby har med ett glödande engagemang bidragit till att sprida och fördjupa kunskapen inom sitt ämnesområde som forskare, lektor och professor vid Stockholms, Linköpings och Örebro Universitet. Vid sidan av dessa verksamheter har Björn Horgby ofta även deltagit i offentliga sammanhang där han genom föredrag delat med sig av sina djupa kunskaper.

Björn har i sin forskning särskilt intresserat sig för hur makt förhandlats inom arbetarrörelsen och mellan arbetsmarknadens olika parter. Vid sidan av detta har hans forskning även fördjupat sig i ämnen som rör muntlig historia, idrott, ungdomskulturer och populärkultur, rasism och folktro.

Styrelsen för Östergötlands museum delar ut priset varje år, till en organisation, forskare eller museiman som forskat och arbetat i Bengt Cnattingius efterföljd rörande främst östgötsk historia, konst och kulturmiljövård.  

Priset överlämnas söndag 4/12 kl 14.00 i Wallenbergsalen, Östergötlands museum.  

Kontakt: Museichef Olof Hermelin, 013-23 03 01 Avdelningschef Samlingar och Konservering, Björn Ivarsson Lilieblad 013-230 355

Välkommen! 


Om Östergötlands museum

På Östergötlands museum finns alltid något spännande att upptäcka, bland kulturskatter av olika slag. Den kulturhistoriska utställningen ”Vägen hit” är en resa från nutid och 11 000 år tillbaka i tiden och i konstutställningen ”Verkligheter” finns bland annat målningen "Adam och Eva", tillverkad på 1500-talet i Cranachs ateljé i Tyskland. Österlandets skatter visar fantastiska föremål från Egypten, Kina, Japan och det forna Persien medan Viljans värld är en spännande och lärorik upplevelsemiljö för barnfamiljer.