2024-03-26 12:00Pressmeddelande

Bergsgraven överraskar på nytt – salmonella möjlig dödsorsak

Arkeologen och forskaren Per Nilsson berättar att Bergsgraven sedan den hittades 1953 varit en viktig källa till både kunskap och reflektioner kring livets stora frågor.Per Nilsson, forskare och arkeolog på Östergötlands museum, vid Bergsgraven som funnits utställd på museet sedan den hittades utanför Linköping 1953.

De två vuxna individerna i Bergsgraven hade salmonella, vilket också är en möjlig dödsorsak. Det visar en ny internationell studie som gjorts vid Stockholms universitet. Trots att det är 70 år sedan den hittades, fortsätter en av Skandinaviens mest välbevarade gravar från stenåldern ge oss information om den tidens livsförutsättningar.  

Dödsorsaken hos individerna i Bergsgraven (daterad till ca. 4500 år sedan), har till stor del varit en gåta fram till nu. I och med studien, som samordnats vid Centrum för paleogenetik på Stockholms universitet, kan man konstatera att salmonella är en möjlig dödsorsak hos de båda vuxna individerna. Mikrober som bakterier och vissa virus har sitt genetiska material strukturerat i DNA, precis som vi människor. Detta DNA har hittats i mycket gamla kvarlevor och gett forskarna ledtrådar om bakteriella sjukdomar under stenåldern i Skandinavien. Människor kan få salmonella via mat och genom att interagera med varandra och djur. Många av dessa sjukdomar går enkelt att behandla idag, men på stenåldern var de ett mycket större hot mot hälsan.*  

Per Nilsson, arkeolog och forskare på Östergötlands museum, har länge arbetat med Bergsgraven och han berättar att den har en unik betydelse för såväl den arkeologiska forskningen som den lokala historien: 

– Bergsgraven har funnits utställd på Östergötlands museum sedan den hittades 1953. Under åren har den både givit oss ny kunskap och varit en plats för människor att reflektera kring de stora frågorna om liv, död och begravningar. Att den fortsätter ge oss ledtrådar om stenålderslivet gör den till en unik och viktig källa till kunskap. 

För detaljfrågor hänvisar vi till två av de forskare som arbetar med studien, Anders Götherström: anders.gotherstrom@arklab.su.se och Helena Malmström: helena.malmstrom@ebc.uu.se.

*Bakterieförgiftning dödligt hot under stenåldern - Stockholms universitet 

 Om Östergötlands museum

På Östergötlands museum i Linköping finns alltid något spännande att upptäcka bland kulturskatter av olika slag. Den kulturhistoriska utställningen Vägen hit är en resa från nutid och 11 000 år tillbaka i tiden och i konstutställningen Verkligheter utforskas hur människor avbildar sig själva, andra och sin omgivning i europeisk konst. Österlandets skatter visar fantastiska föremål från Egypten, Kina, Japan och det forna Persien medan Viljans värld är en upplevelsemiljö för barnfamiljer. Till Östergötlands museum hör även Löfstad slott i Norrköping, Sancta Birgitta Klostermuseum i Vadstena och flera museigårdar runt om i Östergötland.


Kontaktpersoner

Kommunikatör
Lovis Aaröe