2021-06-10 12:50Pressmeddelande

Arkeologi i Östergötland

"När unga fru Bergstedt plötsligt blev änka" är en av historierna du kan läsa i senaste utgåvan av tidskriften Arkeologi i Östergötland (AiÖ). Arkeolog/forskare Göran Tagesson har skrivit artikeln, med det spännande temat husarkeologi i Gamla Linköping.

I årets nummer av AiÖ berättar 24 arkeologer, på drygt 60 sidor, om stort och smått inom östgötsk arkeologi. Du som som läser får följa med från spåren efter den äldsta stenålderns jägare vid Tåkern, via bronsålderns hällristningar och järnålderns gravar ända fram till 1800-talets stadsgårdar. Vi får ta del av flytten av ett hällristningsblock, se fynd från vikingatida gravar och besöka de avrättade på galgbacken.

Du får även läsa om en mäktig gravgåva till ett barn och spåren efter järnålderns odlingar. Vi besöker myllrande stadsgårdar och ljusskygga verksamheter i ett hamnkvarter. Gravstenar på en ödekyrkogård berättar om människoöden och i kungens stora hall hittas guldgubbar.

Författarna har också passat på att damma av några gamla fynd och titta på dem i ljuset av ny forskning. Kan DNA svara på vilka det egentligen var som låg i gravarna vid S:t Martins kyrka i Skänninge? Om allt detta och mycket mer kan du läsa i årets nummer av Arkeologi i Östergötland.

Tidskriften presenteras för media tisdag 15/6 kl 14 i Bryggaregården i Gamla Linköping, av arkeologerna/redaktörerna Karin Lindeblad, Arkeologerna SHM och Ann-Charlott Feldt, Östergötlands museum. På plats finns även arkolog Göran Tagesson, som alltså har skrivit en stor artikel om husarkeologi i Gamla Linköping.

VÄLKOMMEN!

Kontakt:
Ann-Charlott Feldt, arkeolog, Östergötlands museum, 013 - 23 03 86


Om Östergötlands museum

Östergötlands museum genomgår en historisk förvandling. Efter att ha välkomnat besökare i 80 år ska museibyggnaden i Linköping få en omfattande renovering. Samtidigt producerar vi nya utställningar inom konst och kulturhistoria. Arbetet kommer att pågå åtminstone en bra bit in i 2021. Vi kallar det 1000 dagar av förnyelse.