2021-09-15 11:35Pressmeddelande

Årets Skoglundpris till Annika Sandén

Annika Sandén, författare och docent i historia vid Stockholms universitet, får årets kulturhistoriepris ur Olof Skoglunds stiftelse. Prissumman uppgår till 100 000 kronor. 

Media inbjuds att närvara vid prisutdelningen som kommer att ske på biografen i Skänninge fredag 17/9 kl 11.

I motiveringen står ”Annika Sandén har i sin forskning intresserat sig för vanliga människors livsöden under de svenska 1500- och 1600-talen. I sin avhandling studerade hon hur människor i Linköping i samarbetade och hur konflikter uppstått och lösts.

Efter avhandlingen har Sandén fortsatt forskningen om vardagsliv. Hon undersökte nu rättsfall och attityder till ära och skam. Härefter har bödeln, en av samhällets utstötta, studerats. Inte bara livets dystrare sidor har intresserat henne. Den senaste boken behandlar främst glädjeämnen.

Annika Sandén har genom forskning, bokutgivning och föreläsningar bidragit till ökat historieintresse hos en bredare allmänhet. Hon uppskattas för att på ett levande vis berätta om människor och deras öden. Många av hennes exempel är hämtade från den östgötska historien.”

Olof Skoglunds stiftelse har som uppgift att stödja och inspirera verksamhet inom kultur och historia i Östergötland. Stiftelsen ger ekonomiskt stöd till organisationer och institutioner verksamma i länet och bidrar även till personliga stipendier. Detta är andra gången priset delas ut. Förra årets pris gick till arkeologen Göran Tagesson.

Olof Skoglund föddes på släktgården i Doverstorp och kände varmt för sin hembygd. Han gick bort våren 2018.

Kontakt:
Annika Sandén, 0709 - 20 32 02
Hans Nilsson, professor emeritus i historia, Linköpings universitet, 0730 - 29 46 85


Om Östergötlands museum

Östergötlands museum genomgår en historisk förvandling. Efter att ha välkomnat besökare i 80 år ska museibyggnaden i Linköping få en omfattande renovering. Samtidigt producerar vi nya utställningar inom konst och kulturhistoria. Arbetet kommer att pågå en bit in på år 2022.