2022-06-27 11:40Pressmeddelande

Årets nummer av Arkeologi i Östergötland

2022 års upplaga av tidskriften Arkeologi i Östergötland har lämnat tryckeriet. Det är ett fullmatat nummer på drygt 60 sidor där 26 skribenter berättar om stort och smått inom östgötsk arkeologi.

I årets nummer av Arkeologi i Östergötland (AiÖ) färdas du som läsare från spåren efter stenålderns jägare och bönder vid Sommen och nötplockare Öjebro, via bronsålderns hällristningar och järnålderns gravar ända in på 1800-talets kyrkvindar.

Vi presenterar två nygamla museer – Östergötlands museums nya utställningar och det nya besökscentrat i klosterhuset i Vreta kloster – och du får se se fynd från vikingatida gravar samt besöka de avrättade på galgbacken.

Var det mäktiga kvinnor som begravdes vid Aska och Ekebyborna? Hur gamla var egentligen vägarna över mossen Blåvom? Vad hittar man i kyrkogårdsmuren? Och var det Fan själv som gav namn åt torpet Pukebo?

Allt detta och mycket mer berättar vi om i årets nummer!

Tidskriften Arkeologi i Östergötland är ett samarbete mellan arkeologer vid tre olika företag som är verksamma i Östergötland: Arkeologerna vid Statens Historiska Museer, Stiftelsen Kulturmiljövård och Östergötlands museum.

Vi presenterar årets Arkeologi i Östergötland torsdag 30 juni kl 14 på Östergötlands museum. Välkommen!

Kontaktperson:
Ann-Charlott Feldt, arkeolog på Östergötlands museum
Tel: 0708 - 96 14 03
E-post: ann-charlott.feldt@ostergotlandsmuseum.se


Om Östergötlands museum

Östergötlands museum är hela länets museum. Verksamheten i och utanför huvudbyggnaden, och över hela länet, är till för alla. Föremålen, bilderna och berättelserna som museet vårdar och förvaltar är vårt gemensamma minne – spåren av Östergötlands plats i världen, och världens plats i Östergötland.