2020-09-24 12:55Pressmeddelande

5 november 2020

Välkommen till höstens Kulturarvsdag med tema Kulturutveckling i kristider!

Kulturarvsdagen arrangeras denna gång av Östergötlands museum/Kulturarv Östergötland tillsammans med Friluftsmuseet Gamla Linköping. Dagens tema är Kulturutveckling i kristider.

På grund av rådande omständigheter med coronapandemin har vi satt maxantalet till 30 personer. Föranmälan krävs. Sista anmälningsdag är torsdag 29 oktober. Länk för anmälan.

Vi håller till i Kapellet, Friluftsmuseet Gamla Linköping. Hitta hit!

PROGRAM 5/11

8.30-9.00 Välkomstkaffe och macka

9.00 Välkommen till höstens Kulturarvsdag. Olof Hermelin, museichef Östergötlands museum och Tina Karlsson From, museichef Friluftsmuseet Gamla Linköping

09.15 Föredrag om spanska sjukan i Östergötland, Hans Nilsson, Linköpings universitet

10.00 Resultat och analys av enkäten som skickades ut till medlemmarna i nätverket, Gabriela Huk, avdelningschef Publik och lärande, Östergötlands museum

10.30 Föredrag om Krisberedskap genom tiderna, Helen Johansson, museipedagog Flygvapenmuseum

11.00 Paneldiskussion, nätverket delar goda exempel. Moderator Björn Ivarsson Lilieblad, avdelningschef Samlingar och konservering Östergötlands museum

12.00-13.00 Lunch på Dahlbergs café

13.00 Friluftsmuseet Gamla Linköping berättar om sin verksamhet i nuläget och hur sommaren har varit

13.45 Föredrag om Pestkyrkogårdar i länet Ann-Charlott Feldt, arkeolog Östergötlands museum

14.15 En analys av turismen sommaren 2020, Roger Altsäter, VD AB Göta Kanalbolag

14.45 Fika

15.00 Slutord Olof Hermelin och Gabriela Huk om Östergötlands museums och Kulturarv Östergötlands förnyelse

Corona/Covid-19: Vi följer aktuella restriktioner och rekommendationer från regeringen och Folkhälsomyndigheten.

KONTAKT: Emma Vilhelmsson 013 - 23 03 36 eller Carola Sandgrim 013 - 23 03 12
KOSTNAD: Självkostnadspris för- och eftermiddagsfika samt lunch
PLATS/LOKAL: Kapellet, Friluftsmuseet Gamla Linköping
I SAMARBETE MED: Gamla Linköping, Linköpings kommun

 


Om Östergötlands museum

Östergötlands museum genomgår en historisk förvandling. Efter att ha välkomnat besökare i 80 år ska museibyggnaden i Linköping få en omfattande renovering. Samtidigt producerar vi nya utställningar inom konst och kulturhistoria. Arbetet kommer att pågå åtminstone en bra bit in i 2021. Vi kallar det 1000 dagar av förnyelse.